skip to Main Content

Copyright 2023 IMiDu StudioPolityka prywatności

IMIDU STUDIO ILONA MIZERA-DUTKIEWICZ otrzymała wsparcie w ramach projektu Dotacje na start w biznesie realizowanego przez Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienie – konkurs